Telefoonnummer: 0543-74 53 74 (optie 3)
Contact formuliercontact
0543-745374 (optie 3)
afrikaplus@aeroglobe.nl
phone 0543 - 74 53 74 (optie 3)

In 1795 besloot dit stadje om niet langer onder het gouvernement van de Verenigde Oost Indische Companie (VOC) te werken en riep zichzelf uit tot een republiek maar niet voor lange duur want al gauw kwam er een nieuw bestuur onder de Britse vlag toen de britten de kaap innamen.
De dag van vandaag is Swellendam een zeer mooie en rustige stad met vele historische Victoriaanse en Kaap Hollandse huizen. Vlak bij de breede rivier is dit een plaats bij uitstek waar braambessen, bosbessen, wijn en vee wordt geteelt. Achter deze stad liggen de Lange bergen waar verschillende wandelroutes uitgestippeld zijn in het prachtige fijnbosgebied met zijn erica's en protea's